درباره ما

بسمه تعالی

جوانان متعهد و انقلابی همواره آماده خدمات رسانی به مردم ایران اسلامی در همه عرصه ها هستند.

 

جوانان پاکدشت با توجه به منویات مقام معظم رهبری به اهمیت فعالیت های فرهنگی پی برده و عزم به حضور جدی در این زمینه را گرفته اند.

 

ارم خبر محل انعکاس این جمع انقلابی در پاکدشت است.