یاداشت

پیام رهبری به مناسبت راهپیمایی ۲۲ بهمن و راه آینده

  رهبر معظم انقلاب بعد از راه پیمایی شکوهمند مردم ایران در 22بهمن  پیامی  صادر فرمودندودراین پیام به نکاتی اساسی اشاره داشتندکه بایددر 40 سالگی انقلاب،راهبرد آینده  قرار گیرد.

 

به گزارش ارم خبر مقام رهبری ضمن تقدیر از حضور مردم این حضور را پاسخی قاطع ودندان شکن  به چند جریان ذکر کردند:

۱-بیگانگان

۲-دشمنان

۳-سست عهدان

در قسمت دوم پیام نیز ،ضمن توصیه به مسولان کشور که باید قدر شناس این پدیده بی نظیر باشند سه وظیفه راجهت خدمت به مردم ودفاع از آرمانهای انقللاب مطرح فرمودند:

۱-استقامت کامل

۲-روحیه انقلابی

۳-عمل جهادی

این پیام حاوی مطالبی مهم وراهبردی برا ی آینده انقلاب است؛ مورد بررسی قرار گیرد  :

درقسمت اول ،بیگانگان ،دشمنان وسست عهدان درپیام رهبری چه کسانی هستند؟!

در قسمت دوم استقامت کامل،روحیه انقلابی وعمل جهادی درپیام رهبری چیست ؟!

قسمت اول

  • بیگانگان

بیگانگان کسانی هستند که درک درستی از انقلاب ایران ندارند، هنوز بعد از ۴۰ سال نتوانسته اند واقعیت آنرا درک کنند و به زعم خود بدنبال پایان انقلاب هستند.

آنان این انقلاب را با انقلابهای مادی مقایسه می کنند هر از گاهی فرمولی برای انقلاب طرح میکنند تابلکه به اهداف خود برسند.

این راهپیمایی همه تر فندهای آنان(سیاسی واقتصادی)را خنثی کرد ویک بار دیگر انقلاب ایران رادر صدر انقلابهای دنیا نشاند.

 

  • دشمنان انقلاب

همان کسانی هستند که درابتدا مخالف پیروزی انقلاب بودندوبعد از انقلاب هم تاکنون انواع مخالفتها را به صورت علنی انجام داده  وخواهان نابودی وبر اندازی نظام سیاسی هستند.

این دشمنان که درقالب مثلث عبری، عربی وغربی(اسرائیل،عربستان وآمریکا) به رهبری امریکا در منطقه وجهان به مخالفت مشغولند  تا مردم رادلسرد ومایوس کرده و رودرروی انقلاب قرار دهند اما این را هپیمایی جواب دندان شکنی بود بر تمام توطئه ها تر فندهاوراهبردهای آنان که یکبار دیگر آنها را مایوس ونا امید کرد.

 

  • سست عهدان

کسانی هستند که از سفره انقلاب به جایی رسیده اند باشعارهای به ظاهر انقلابی روی کار امده اند  وخودرا انقلابی معرفی کرده اند ولی علیرغم اینهاعهد خودرا با انقلاب شکسته  وبا عمل وگفتار خود از پشت به انقلاب خنجر می زنند.

این گروه که پیاده نظام دشمن در داخل هستند، امید دشمنان نیز به حساب می آیند و مورد حمایت وتایید آنان قرار گرفته اند.

این راهپیمایی سست عهدان انقلاب راپیچید وطرد ورسواکرد. علیرغم مطالبات به حقی که مردم درسراسر کشورمطرح کردند.ولی باحضورشان از منافقان  ،پیمان شکنان ومزدوران بیگانه اعلام برائت کردند.

 

قسمت دوم

  • استقامت کامل چه معنایی دارد؟

شاید بعضی مدعی استقامت  باشند ولی استقامت ناقص وابتر یا  به زبان ادعای استقلال داشته باشند ولی دردل چشمشان به دست بیگانگان باشد وخودباوری را رها کرده وعملا استقامت را از دست داده باشند.

اما استقامت کامل یعنی :پذیرش خود باوری در قول وعمل ،پذیرش مبارزه وادامه ان تاتحقق پیروزی، ناامید نشدن از  تلاش وکوشش عالمانه برای تحقق خدمت رساتی و آر مانهای انقلاب.

  • روحیه انقلابی

روحیه ای است که انقلاب اسلامی با آن به اینجا رسیده است ایثار گذشت وفداکاری مردم ومسولین بوده که انقلاب را از گذرگاهها ی سخت عبور داده است.

روحیه انقلابی ؛یعنی پرهیز از زندگی اشرافی، داشتن روحیه کاروتلاش، دوری ازکسالت وتنبلی، اعمال مدیریت کار امد ودوری جستن ازمدیرت ناسالم ناکارامد و بی تخصص .

بااین روحیه است  که کار گزارا ن ومسولان می توانند منشا خدمت به این مردم شوند وشیرینی وعده های انقلاب را به کام مردم بجشانند.

  • عمل جهادی

شاهکار انقلاب در گذشته وحال بوده است و با عمل جهادی امام ره توانستند شاه را بیرون کنند و توانستیم دفاع مقدس را پشت سر گذاشتیم

یک جهادگر عمل خودرا برای رضای خدا انجام می دهد اوپیوسته مواظب است تا در جهادش خالص باشد، او لقب مجاهد را دارد کسی است که توفیقات را از خدا می داند، شکست وپیروزی برای مجاهد یکسان است درهر عرصه ای قرار گیرد دفع تجاوز حفظ جان ومال وآبرو واعتماد مردم وحفظ امانت را جها د فی سبیل الله می داند .

یک مجاهد در همه جاپیشتاز است اگر فرمانده باشد پیشاپیش نیروها در خط مقدم است وبا عملش فرمان می دهد نه با زبانش، اگر مدیر است بار فتارش مدیریت می کند نه با حقوق بالا

به همین جهت گم شده  خدمت به مر دم، عمل جهادی  است که خدمت  به آنها وحفظ ارمانهای انقلاب را تضمین می کند.

در واقع  پیام رهبری دوجنبه انقلاب را ترسیم کرده است.

جنبه اول بصیرت  مردم وجنبه دوم خدمت به این مردم

درود خدابر مردمی که بعد از ۴۰ سال همچنان  پای انقلاب ایستادند وشادمانی دل دوستان ورهبری انقلاب را فراهم نمودند

الیس الصبح بقریب

صالحی

انتهای پیام /

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.