دسته‌بندی: اخبار پاکدشت

امام جمعه شریف آباد

امام جمعه شریف آباد درباره تهدید یک طرفه آمریکایی‌ها جهت خروج از برجام گفت:  آمریکایی‌ها هر جا احساس کنند که قدرت ایران می‌تواند براى آن‌ها دردسرساز شود، فشار را افزایش می‌دهند  که ابزار آن‌ها  براى این کار برجام است.

امام جمعه پاکدشت

خطیب نماز جمعه پاکدشت درباره انتقاد از دولت گفت: هیچ کس عقل کل نیست و در همه دولت‌ها انتقاد وجود داشته و نقد به معنای مخالفت با دولت محترم نیست.

مجمع بسیج شهرستان پاکدشت نشستی با موضوعات محوری اقتصادی، فرهنگی ،آسیب های اجتماعی ، ارتقاء معنویت جامعه ، افزایش سطح علمی برگزار کرد و در انتهای بیانیه ای را صادر کرد .