دسته‌بندی: ورزشی

مسئول انجمن معلولین آوای باران

یک انجمن معلولین فعال و پویا ، مورد حمایت ادارات و مسئولین شهرستانی توسط دادستانی پاکدشت پلمپ گردید، به همین منظور سراغ مسئول این انجمن رفته و از کم و کاست موضوع جویا شدیم.