امام‌جمعه شریف‌آباد

امام‌جمعه شریف آبا درباره مقام والای معلم گفت: تكريم مقام معلم فقط با همايش محقق نمی‌شود، باید جایگاه معلم تبیین شود ، افراد جامعه احترام و شأن معلم را رعايت و اهمیت آن را درك کنند، رسالت و جایگاه معلمین رکن اصلى توسعه‌ی اجتماعى، فرهنگى است.

امام جمعه شریف آباد

امام‌جمعه شریف‌آباد حضور مستشاران ایرانى در سوریه و بازگشت ثبات به این کشور ، زمینه‌سازی فصل جدید تنش و بحران در منطقه و همچنین تهدید شدن امنیت فلسطین اشغالى را از ابعاد حمله رژیم صهیونیستى به پایگاه تیفور سوریه بیان کرد.