برچسب: خداپرست امام جمعه شریف آباد

امام جمعه شریف آباد

امام‌جمعه شریف‌آباد حضور مستشاران ایرانى در سوریه و بازگشت ثبات به این کشور ، زمینه‌سازی فصل جدید تنش و بحران در منطقه و همچنین تهدید شدن امنیت فلسطین اشغالى را از ابعاد حمله رژیم صهیونیستى به پایگاه تیفور سوریه بیان کرد.

امام جمعه شریف آباد

امام جمعه شریف آباد درباره تهدید یک طرفه آمریکایی‌ها جهت خروج از برجام گفت:  آمریکایی‌ها هر جا احساس کنند که قدرت ایران می‌تواند براى آن‌ها دردسرساز شود، فشار را افزایش می‌دهند  که ابزار آن‌ها  براى این کار برجام است.