برچسب: یاداشت های پاکدشت

طرح ناتوی عربی یک اصطلاح نا مفهوم است که به عنوان بخشی از معامله قرن ( صلح اعراب واسرائیل) مطرح است.

یاداشت

 روزهای زمستان هرگاه معطر به بوی خوش باران می شود اولین چیزی که ذهن آدم را درگیر خود می‌کند قدم زدن زیر باران و لذت بردن از خیس شدن زیر بارش این رحمت الهی است