برچسب: یاداشت های پاکدشت

یاداشت

 روزهای زمستان هرگاه معطر به بوی خوش باران می شود اولین چیزی که ذهن آدم را درگیر خود می‌کند قدم زدن زیر باران و لذت بردن از خیس شدن زیر بارش این رحمت الهی است